Uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft u het recht alle gegevens op uw naam, kosteloos,  in te kijken, te wijzigen en te verbeteren en/ of te verwijderen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek te versturen naar idealnewsbelgium@idealstandard.com. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden - 7/08/2015
* geeft verplicht aan

Ideal Standard Produktions-GmbH gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en marketing aan te bieden. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

Email Marketing Powered by Mailchimp